Posao koji stvara samo novac…

Posao koji stvara samo novac je slab posao.