Činilo se da čovek ima samo dva izbora…

Činilo se da čovek ima samo dva izbora– živeti u užasu ili biti propalica.