Ljudska bića gube svoju logiku u…

Ljudska bića gube svoju logiku u svojoj osvetoljubivosti.