Mrzim svoje neuspehe…

Mrzim svoje neuspehe. Mrzim i žalim neuspehe svojih brakova. Dao bih sve svoje milione za samo jedan uspešan brak.