Ljudska glupost i svemir su…

Ljudska glupost i svemir su beskonačni, ali mislim da za ovo drugo nisam siguran.