Radosno srce nastaje, naravno, samo…

Radosno srce nastaje, naravno, samo od onog srca koje izgara od ljubavi.