Pitanje nije ko će da mi dozvoli, već…

Pitanje nije ko će da mi dozvoli, već ko će da me zaustavi.