Ljubav dolazi u papučama, ali kad…

Ljubav dolazi u papučama, ali kad odlazi zalupi vratima.