Da bi sam sebe najbolje upoznao čovek mora…

Da bi sam sebe najbolje upoznao čovek mora posmatrati sebe u akciji sa drugim ljudima.