U starosti čovek se bolje čuva od nesreće, a…

U starosti čovek se bolje čuva od nesreće, a u mladosti je bolje podnosi.