Do 13. godine sam mislio da je…

Do 13. godine sam mislio da je moje ime “Ćuti”.