Uvek sam mislio da možemo da…

Uvek sam mislio da možemo da razmišljamo pozitivno, baš kao što razmišljamo negativno.