Žena je kamen spoticanja za…

Žena je kamen spoticanja za karijeru jednog čoveka.