Ostali Citati

Gospodstvo je kao veliki vetar, kreće se, kida i osipa.