Geoffrey Chaucher citat

Geoffrey Chaucher citat

Izgubljeno vrijeme ne može se nadoknaditi.