Frank Garbutt citat

Frank Garbutt citat

Čovjek koji preispituje mišljenja je mudar, no čovjek koji ne vjeruje činjenicama je budala.