Charles Nicolle citat

Charles Nicolle citat

Prilika je sklona samo onima koji joj udvaraju.