Citati O Veri

Moj skepticizam mi ne dozvoljava da postanem fanatik, što je najviši nivo koji je bezverje ikada dostiglo.

Citati O Greškama

Radije bih da grešim sa većinom, no na moj sopstveni način. Zamislite sv. Avgustina. Ja sam sasvim suprotan.

Citati O Moralu

Moralne dileme kada je u pitanju teleće pečenje? Vaspitači ih nemaju, pravna nauka takođe.Ni teologija koja se bavi pitanjima morala. Ni hiljade drugih moralista. Možda ih tele ima?

Citati O Religiji

Mnogo je toga čemu mogu da se divim između zemlje i neba, ali ne divim se ničemu više do čudu religije.