Frano Supilo citat

Frano Supilo citat Najveći je politički čimbenik želudac, to je stroj koji sve pokreće.