Eshil citat

Eshil citat Nije mudar onaj koji puno zna, već onaj čija su znanja korisna.

Objavljeno
Kategorizirano kao Autori Označeno