Epifanije citat

Epifanije citat Velika je izdaja spasenja ne znati ništa o božanskome zakonu.

Objavljeno
Kategorizirano kao Autori Označeno