Dionizije citat

Dionizije citat Neka ti govor bude bolji od tišine, inače šuti.

Objavljeno
Kategorizirano kao Autori Označeno