Dee Ock citat

Dee Ock citat Nikada nije problem kako ubaciti nove i inovativne ideje u svijest, već kako izbaciti starije.

Objavljeno
Kategorizirano kao Autori Označeno