Bijant citat

Bijant citat Sretan je onaj kralj koga se podanici ne boje već za koga se boje.

Objavljeno
Kategorizirano kao Autori Označeno