Ayn Rand citat

Ayn Rand citat Svaki čovjek gradi svoj svijet na vlastitu sliku i priliku. Ovlašten je da bira, ali nema ovlasti da izbjegne neizbježnost činjenja životnih odabira.

Objavljeno
Kategorizirano kao Autori Označeno