Anthony Comstock citat

Anthony Comstock citat Umjetnost nije iznad morala. Moral je prvi. Zakon dolazi sljedeći kao čuvar javnog morala. Umjetnost dolazi u sukob sa zakonom jedino kada je njezina svrha opscena, lascivna i nepristojna.