André Maurois citat

André Maurois citat Za formiranje ukusa i suda ništa nije pogodnije od prepisivanja najboljih pasusa ili bilježenja dubokih misli.