Al-Farabi citat

Al-Farabi citat Lažni je filozof onaj koji stječe teorijska znanja i ne postiže krajnje savršenstvo, tako da može druge uvesti u ono što sam zna onoliko koliko to njihove sposobnosti dopuštaju.

Objavljeno
Kategorizirano kao Autori Označeno