Andrew Matthews citat

Andrew Matthews citat

Naša misija u životu nije promijeniti svijet – naša je misija promijeniti nas same.