Aforizmi

I stvori Bog čoveka po obličju svojemu. Kako onda da verujem u njega?!