Dobro urađeno je bolje od…

Dobro urađeno je bolje od dobro rečenog.