Aforizmi

Koliko vlast može da iskvari čoveka, to ne znamo. Još radimo na tome.