Ništa zauvek ne ostaje nepromenjeno…

Ništa zauvek ne ostaje nepromenjeno u svom stanju.