Govornik je nalik na lepu ženu…

Govornik je nalik na lepu ženu: oboje su tašti.