Govorništvo je veština da se kaže samo ono…

Govorništvo je veština da se kaže samo ono što se mora. Samo ludak govori sve.