Sve ima svoju lepotu, ali…

Sve ima svoju lepotu, ali svako to ne vidi.