Cilj nije uvek potrebno dosegnuti…

Cilj nije uvek potrebno dosegnuti. Cilj često služi samo kako bismo se usmerili ka nečemu.