Misao koja ne ume da misli…

Misao koja ne ume da misli, zavlada svetom.