Znanje ima granica, dok…

Znanje ima granica, dok neznanje ih nema.