Budi spor u biranju prijatelja, a…

Budi spor u biranju prijatelja, a još sporiji u menjanju.