Ženi najskrivenije misli morate…

Ženi najskrivenije misli morate čitati iz zatvorenih očiju.