Sve što se desi jednom, ne mora se…

Sve što se desi jednom, ne mora se nikad ponoviti. Ali sve što se desi dva puta, desiće se sigurno i treći put.