Čovek koji može pobediti druge…

Čovek koji može pobediti druge – jak je; čovek koji pobedi sebe – svemoćan je.