Ili vi pokrećete dan ili…

Ili vi pokrećete dan ili dan pokreće vas.