Navika, ako joj se ne odupiremo…

Navika, ako joj se ne odupiremo, ubrzo postaje nužda.