Greh je sve što…

Greh je sve što zamagljuje dušu.