Ljubomora lakomislene žene pokazuje se…

Ljubomora lakomislene žene pokazuje se u brakolomstvu, a ljubomora kreposne žene u suzama.