Za sve što volite morate da…

Za sve što volite morate da platite neku cenu.