Inteligencija nije u tome da ne pravimo greške, već…

Inteligencija nije u tome da ne pravimo greške, već da što prije uvidimo kako da ih pretvorimo u nešto dobro.