Da bismo nekoga dolično voleli, treba ga…

Da bismo nekoga dolično voleli, treba ga tako voleti kao da će sutra umreti!